فروش زمین ۴۲ قطعه ای طالب اباد منطقه ازاد

  • 2

کد ملک : Gil-124

(فروش) تومان 250,000 متر مربع - (زمین)

دارای سند تک برگ
تفکیک شده

نقشه گوگل